T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 13/02/2018

• Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
• İleri teknolojinin takip edilerek buna yönelik sürekli yenileme ve güncelleştirme yapmak
• Modern çağın gereklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamak
• En ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu, önce insan odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı mükemmel tıbbi bakım hizmetlerinin sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.
• Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik indikatörlerin takibini yapmak
• Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.
• Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.
• Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak
• Çalışan memnuniyetini artırmak adına çalışan görüş ve önerilerine başvurularak çalışanlarımıza sosyal aktiviteler planlayıp katılımların sağlanması,
• Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek