T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Sırası

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018


T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÖKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Sırası;

*Acil Vakalar(Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma,ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğinde hekim tarafından karar verilen vakalar)

*Engelli hastalar

*Hamileler

*Hizmetteki TSK, J. Gn. K. lığı rütbeli personeli

* Harp ve Vazife Şehitlerinin Dul ve Yetimleri İle Malül ve Gaziler ile aileleri

*65 Yaş Üstü Yaşlılar

*Yedi Yaşından Küçük Çocuklar

*Öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere , hizmetteki TSK , J. Gn. K. Lığı ve S.G.K. lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler

*Emekli TSK , J. Gn. K. Lığı ve S.G.K. lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler

Polikliniğimizde Muayene Zaman Aralığı0-30Dakika Olarak Belirlenmiştir.

ÖNEMLİ NOT:Lütfen randevu saatinizden 30 dakika önce poliklinikte olunuz ve geldiğinizde poliklinik sekreterine bilgi vermeyi unutmayınız !

Kimliksiz hasta kaydı kesinlikle yapılmamaktadır.

Hasta kimlik doğrulamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için poliklinik sekreterine kimlik belgenizi göstererek yardımcı olunuz!

 

HASTANIN SAĞLIK HİZMETİ ALIRKEN UYMASI GEREKEN KURALLAR

A) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinci ile hareket etmelidir.B)Şikayetlerini, daha önce geçirdiği hastalıkları,gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri , eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.C)Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmalıdır.D)Randevu saat ve tarihine uyar ve değişiklikleri ilgililere bildirmelidir.E)İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı göstermelidir.F)Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmamalıdır.G)Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.H)Kronik bir hastalığı (Kalp,Şeker,Tansiyon) Bulaşıcı bir hastalığı (Hepatit B,Hepatit C,Aids vb.), düzenli olarak kullanması gereken ilacı bulunan (Tansiyon ilacı,Şeker ilacı,Kan sulandırıcı ilacı vb.) Hastalar ve Hamileler; doktorunu bu konuda bilgilendirmelidir.

 

*Kaynak: 08/05/2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''