T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 21/06/2021

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Merkezimizde, Üst Yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarında sorumluluklarının tanımlanması, kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla Merkezimizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.

Merkezimiz Kalite Yönetim Sistemi; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Resmi Gazetede Yayınlanan Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ve SKS ADSH Rehberi, Döküman Yönetimi Rehberi ve ilgili diğer rehberlere uygun olarak kurulmuştur.

Merkezimizde Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında çeşitli komiteler, komisyonlar, ekipler (Hasta Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Mavi Kod Ekibi, Beyaz Kod Ekibi, Kırmızı Kod Ekibi vb.)  kurulmuş olup, komiteler yılda en az 4 kez toplanmakta, kendi alanlarıyla ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Üst Yönetim bölüm kalite sorumluları ve birim sorumlularıyla yılda en az 2 kez değerlendirme toplantıları yaparak, hizmet sunumuna yönelik süreçler değerlendirilmekte, tüm kararlar kayıt altına alınmakta ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Yılda en az bir kez Kalite Yönetim Biriminin organizasyonunda Merkezimizin  tüm bölümlerini kapsayacak şekilde Öz değerlendirme yapılmakta, sonuçlar Üst yönetim ve birim sorumlularıyla birlikte değerlendirilmektedir.